Ename.vn

Nơi chuyển đổi tên truyền thống (Name) thành tên điện tử (Ename) cho các 'hạt giống' của Vườn ươm QuocKhi.com

Nơi tạo nhân hiệu cho mỗi người bằng một website YourEname.ename.vn và một lược sử YourEname.History.vn luôn tồn tại vĩnh viễn ngay cả sau khi họ qua đời mà không cần gia hạn mỗi năm như các tên miền thông thường giúp họ được định danh và lưu giữ bút tích trong thời đại số

" Email (thư điện tử) đã thay thế cho mail (thư giấy), nên Ename (tên điện tử) cũng sẽ thay thế cho tên truyền thống (Name) vì nó không còn chỉ đích danh một ai trong thế giới phẳng"

Ename.vn là một dự án phi lợi nhuận nên chúng tôi không thu phí dịch vụ mà chỉ xin bạn một khoản tiền ủng hộ tùy tâm để duy trì vĩnh viễn hàng trăm website cho bạn ngay cả sau khi bạn qua đời mà không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường. Chúng tôi nhận tiền ủng hộ thông qua Donation.vn để khoản tiền này luôn được công khai trên trang thư cảm tạ của bạn tại YourEname.donation.vn.

Hiện nay có một số tổ chức đang tài trợ toàn bộ tiền tạo Ename.vn cho thành viên trong tổ chức của họ để các thành viên đều có Ename.vn. Vui lòng xem danh sách các tổ chức này tại promotion.ename.vn

Giới thiệu về Ename.vn

Ename là gì?

Do hiện nay trên không gian mạng, khi ký tên bằng họ tên truyền thống (ví dụ Nguyễn Hoài Nam) tức là không chỉ đích danh một ai cả vì việc trùng tên là rất nhiều. Do đó Ename.vn tạo cho mỗi người gốc Việt trên toàn cầu một website blog YourEname.ename.vn và một website tiểu sử YourEname.history.vn luôn tồn tại vĩnh viễn ngay cả sau khi họ qua đời mà không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường. Họ chỉ cần tài trợ một khoản tiền tùy tâm khi đăng ký

Ví dụ: Nếu bạn tên Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1985, thường trú tại tỉnh Gia Lai thì Nhân hiệu Ename của bạn là phần in đậm: NguyenHoaiNam85GL.ename.vn

Bạn luôn có thể thay từ "GL" trong Ename bằng từ "GiaLai" trong những trường hợp bạn không dám chắc người đọc biết GL là viết tắt của GiaLai. Ví dụ: NguyenHoaiNam85GiaLai.ename.vn luôn dẫn về NguyenHoaiNam85GL.ename.vn

Nếu bạn muốn rút ngắn Ename chỉ còn Nam.ename.vn thì đầu tiên bạn cần có Ename đầy đủ như trên, sau khi có các DanhHieu.com bạn mới có thể đăng ký tạo Pro.ename.vn

Mỗi Mã định danh cá nhân trên Căn cước công dân chỉ tạo được duy nhất một nhân hiệu Ename. Căn cước công dân là căn cứ pháp lý cao nhất chứng minh quyền sở hữu bộ tên miền tại Ename.vn.

Ename của mỗi người là cố định và không bao giờ thay đổi. Bạn không thể chuyển nhượng hoặc cho tặng Ename của mình,. Vì vậy, mọi tổ chức có thể ghi Ename của một người thay thế tên của họ mà không sợ bị thay đổi như khi ghi tên miền thông thường (có thể mua bán thay đổi).

Vì sao gọi là Ename?

Cũng giống như Email là viết tắt của Electronic-mail, Ename là viết tắt của Electronic-name, có thể hiểu là tên điện tử - tức là tên chuyên hiển thị trên các thiết bị điện tử cho phép mọi người có thể bấm vào để đến website do bạn tự quản trị tại YourEname.ename.vn

Khi nhân loại chuyển sang thời đại số, Email (thư điện tử) đã thay thế cho mail (thư giấy), nên Ename (tên điện tử) cũng sẽ thay thế cho tên truyền thống (Name) vì nó không thể chỉ đích danh một ai trong thế giới phẳng. 

Lợi ích khi có Ename là gì?

Bạn đã được định danh trên thế giới phẳng

Từ nay bạn có thể ký tên bên dưới các bài viết, hợp đồng, văn bản chính thức bằng Ename (Ví dụ NguyenHoaiNam85GL.ename.vn hoặc NguyenHoaiNam85GL.designer.vn hoặc NguyenHoaiNam85GL.UAH.Lecturer.vn) thay cho tên truyền thống (Nguyễn Hoài Nam) để mọi người đều có thể bấm vào để đến 'đại bản doanh' của bạn. Tức là bạn đã được định danh trên thế giới phẳng. Bạn cũng có thể chuyển tên miền này thành một mã QR để mọi người quét dễ dàng hơn.

Từ nay bạn cũng không còn phải cập nhật các file CV PDF hồ sơ năng lực nữa mà cập nhật thẳng trên website YourEname.ename.vn

Bạn sẽ được lưu giữ tiểu sử vĩnh viễn như các anh hùng dân tộc

Từ nay bạn sẽ được History.vn chép lược sử cuộc đời bạn tại YourEname.History.vn để lưu danh tiếng của bạn vĩnh viễn ngay cả sau khi bạn qua đời để con cháu bạn vẫn có thể xem được mọi thông tin về bạn. 

Bạn sẽ được "an táng trực tuyến"

Ngay khi gia đình báo tin bạn đã qua đời cho Report.History.vn, trên tiểu sử của bạn sẽ xuất hiện thêm một trang YourEname.RIP.vn để mọi người gửi lời tiễn biệt cùng những hình ảnh đã chụp chung với bạn. 

Đồng thời, website YourEname.ename.vn sẽ có thêm một tên miền YourEname.spirit.vn (spirit là linh hồn) để từ nay mọi người sẽ nhắc đến bạn bằng tên miền đó thể hiện sự tôn trọng người đã khuất. Từ nay trên không gian mạng, nếu thấy một bài viết trên website có tên miền name.spirit.vn thì mọi người sẽ không 'ném đá' họ nữa vì chẳng ai đi 'ném đá' một người đã khuất làm gì. 

Bạn sẽ được cấp thẻ chức vụ điện tử của mọi tổ chức

Chỉ khi có Ename thì các doanh nghiệp mới có thể cấp thẻ thành viên điện tử dạng tên miền cho bạn. Ví dụ, nếu là nhân viên của công ty có tên miền ABC.vn thì bạn sẽ được công ty tạo một tên miền YourEname.ABC.vn chuyển hướng (redirect) về website YourEname.ename.vn. Tên miền YourName.ABC.vn chính là "thẻ nhân viên" của công ty ABC.vn

Tương tự công ty cũng có thể tạo các thẻ chức vụ điện tử như CEO1.ABC.vn, Expert123.ABC.vn chuyển hướng về Ename của bạn. 

Các website của Ename.vn được tạo bằng nền tảng nào?

Tất cả các website của Ename.vn đều được tạo bởi Google Sites - nền tảng tạo website bảo mật nhất thế giới dành cho người không chuyên của Google. Bạn có thể yên tâm lưu trữ thông tin trên các website của mình mà không sợ bị hack tài khoản hoặc bị kiểm duyệt thông tin như trên các mạng xã hội. 

Bạn không thể dùng các nền tảng website khác cho các tên miền của mình. 

Các tên miền thông tin cá nhân của bạn

A. Các tên miền mặc định khi tạo Ename

Khi được tạo Ename bạn sẽ mặc định được sở hữu vĩnh viễn những tên miền trong phần này mà không cần gia hạn mỗi năm như các tên miền thông thường:

Website này do bạn tự quản trị bằng Google sites hoặc có thể nhờ Gsites.vn quản trị giúp. Website này còn có thể trỏ thêm nhiều tên miền của DanhHieu.com bên dưới tức là bạn có thể dùng nhiều tên miền cho cùng một website này tùy theo hoàn cảnh. Ví dụ: khi ký tên dưới một bài viết kỹ thuật thì bạn nên dùng tên miền YourEname.engineer.vn, còn khi ký tên dưới một bức ảnh thì nên dùng YourEname.designer.vn

Website này là tiểu sử của bạn do History.vn quản trị và luôn tồn tại vĩnh viễn.

Trang tổng hợp những khoản tài trợ của bạn thông qua Donation.vn

Đây là trang để mọi người tiến cử và bình bầu bạn cho một danh hiệu hoặc chức vụ nào đó

B. Các tên miền sẽ xuất hiện sau khi bạn qua đời

Sau khi bạn qua đời thì website YourEname.ename.vn của bạn sẽ có thêm tên miền này để mọi người biết rằng bạn đã khuất và dùng tên miền YourEname.spirit.vn (spirit nghĩa là linh hồn) để nhắc đến bạn thể hiện sự tôn trọng và để phân biệt với người còn sống trên không gian mạng

Trang tổng hợp những lời tiễn biệt của mọi người sau khi bạn qua đời. Sau khi gia đình báo tin bạn qua đời cho Report.History.vn trên tiểu sử của bạn YourEname.history.vn sẽ xuất hiện thêm trang này để mọi người gửi lời tiễn biệt và chia sẻ những hình ảnh đã chụp chung với bạn. 

C. Các tên miền bạn có thể mua thêm tại Ename.vn

Các tên miền DanhHieu.com của bạn

Chỉ khi có Ename bạn mới được mọi người tiến cử tại YourEname.tiencu.com và được bình bầu tại YourEname.binhbau.com để có các danh hiệu của DanhHieu.com như danh sách bên dưới:

Ví dụ: nếu bạn đạt danh hiệu Kỹ sư Việt Nam Engineer.vn thì bạn sẽ có thêm một tên miền YourEname.engineer.vn trỏ thêm lên website YourEname.ename.vn. Tức là từ nay bạn có thể dùng tên miền YourEname.engineer.vn thay cho tên miền YourEname.ename.vn vì cả hai cùng trỏ lên một website.

Tương tự như vậy cho gần 100 danh hiệu bên dưới:

A. 10 danh hiệu tiếng Việt

B. Nghệ danh

C. 85 danh hiệu nghề nghiệp tiếng Anh

CÁC CHUYÊN GIA

NGÀNH SƯ PHẠM

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NGÀNH KỸ THUẬT

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

NGÀNH KINH TẾ

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

CÁC DANH HIỆU ĐẶC BIỆT