Hướng dẫn sử dụng Ename

guide.ename.vn / HuongDan.Ename.vn / hd.ename.vn

Hướng dẫn quản trị website YourName.ename.vn

Nếu bạn được Ename.vn tạo nhân hiệu thành công thì bạn sẽ nhận được một Email mời quản trị website YourName.ename.vn từ địa chỉ Email gsites.vn@gmail.com của GSites VN với tiêu đề "Trang web được chia sẻ với bạn: YourName.Ename.vn"

Website YourName.ename.vn được tạo bằng Google sites nên để có thể quản trị website YourName.ename.vn bạn hãy làm theo các bước sau:

Website ban đầu sẽ được ẩn hết các menu nên bạn sẽ thấy giao diện đơn giản như trang new.ename.vn

Bạn cần phải luôn hiển thị menu Tiểu sử của tôi để dẫn về trang YourName.History.vn.

Bạn cũng cần hiển thị các menu con trong menu Trang chủ để thay đổi giữa các tên miền mà bạn có cho website của mình. 

Từ nay bạn có thể ký tên cuối các bài viết trên mạng xã hội bằng tên miền YourName.ename.vn / YourName.UAH.Engineer.vn để mọi người có thể dễ dàng vào xem website của bạn thay vì ký bằng tên truyền thống Your Name

Hướng dẫn tạo thẻ thành viên, thẻ chức vụ

Nếu bạn là thành viên của một doanh nghiệp hoặc tổ chức có tên miền ABC.vn thì tổ chức đó sẽ cấp thẻ thành viên cho bạn bằng một tên miền YourName.ABC.vn chuyển hướng (redirect) về YourName.ename.vn. Bạn chỉ cần ký tên hoặc gửi tên miền YourName.ABC.vn sẽ chứng tỏ bạn là thành viên của tổ chức ABC.vn

Nếu bạn là giám đốc (CEO) thứ 2 tại một doanh nghiệp có tên miền ABC.vn thì doanh nghiệp đó sẽ cấp cho bạn 2 tên miền là: CEO2.ABC.vnGiamDoc2.ABC.vn đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.ename.vn. Khi bạn cần chứng tỏ mình là người giám đốc thứ nhì của doanh nghiệp này thì chỉ cần ký tên hoặc gửi tên miền CEO2.ABC.vn hoặc GiamDoc2.ABC.vn

Tương tự, nếu bạn là chuyên viên thứ 45 của tổ chức ABC.vn thì sẽ được cấp 2 tên miền là ChuyenVien45.ABC.vnExpert45.ABC.vn đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.ename.vn.

Cách tạo tên miền phụ làm thẻ chức danh

Hãy liên hệ với nhà cung cấp tên miền của bạn để có thể vào trình quản trị DNS của tên miền ABC.vn

Tạo một bản ghi (record) mới với các thông tin:

Loại record: URL Redirect

Tên record: YourName.ABC.vn hoặc các tên chức vụ như CEO2.ABC.vn / Expert45.ABC.vn (trong đó thay yourname bằng nhân hiệu của bạn)

Giá trị record: yourname.ename.vn (trong đó thay yourname bằng nhân hiệu của bạn)

Kiểu record: Cố định

Các giá trị khác nên để mặc định

Sau khi tạo bản ghi như trên thì chờ khoảng 3 phút đến 30 phút để bản ghi có hiệu lực. Sau đó kiểm tra bằng cách gõ tên miền phụ đã tạo như YourName.ABC.vn /CEO2.ABC.vn / Expert45.ABC.vn xem đã chuyển hướng về website YourName.ename.vn hay chưa.