Ename pro & Bí danh

Link: pro.Ename.vn / Bidanh.com

Vì sao có Ename Pro (bí danh)

Những người đảm nhiệm các vị trí trọng yếu (yếu nhân), và những người đạt đến tầng nhận thức cao có nhu cầu ẩn giật không muốn ai biết đến mình thì sẽ được cấp thêm Ename pro hay được gọi là Bí danh (bidanh.com) để giấu hoàn toàn danh tính khỏi sự làm phiền, mua chuộc, hoặc đe dọa từ truyền thông và mọi người. Những người sau đây được cấp Bidanh.com:

YeuNhan.com - Người đảm nhiệm những vị trí trọng yếu dễ bị mua chuộc và đe dọa. 

DacNhiem.com - Người có nhiệm vụ đặc biệt

HaoNhi.com - Những đứa trẻ thần đồng cần được bảo vệ khỏi ánh đèn của truyền thông

CaoNhan.com

HaoKiet.com

QuaiKiet.com

Danhtai.com

Danhsi.com

Nghedanh.com

Channhan.com

Giacgia.com

Bidanh.com có những đặc quyền gì?

Được chọn một Ename đặc biệt có thể không liên quan đến họ tên thay cho Ename tiêu chuẩn mặc định. 

Có thêm một tên miền bidanh.bidanh.com trỏ lên YourEname.ename.vn

Được tùy chọn ẩn Lược sử hoặc một số thông tin trên lược sử history.vn

Được bảo mật danh tính tuyệt đối và có chế độ chăm sóc riêng trên Ename.vn

Khi gửi TienCu.com có quyền yêu cầu ẩn Email của mình đi


Bảng giá của Bidanh.com

Bạn không thể dùng tiền mặt để mua bidanh.com mà chỉ có thể dùng zot.vn để mua bidanh.com. Điều đó có nghĩa là bidanh.com cấp cho những người rất giỏi nên họ giúp đỡ được cho rất nhiều người nên mới có đủ số zot.vn để mua bidanh.com. Bidanh.com cũng không cấp cho tất cả mọi người dù họ có đủ số zot.vn để mua mà chỉ cấp cho những người đạt các DanhHieu.com cao quý. 

Bidanh.com có một từ: 

Ví dụ: Nam.bidanh.com

Giá: 50000 zot.vn

Chỉ cấp cho YeuNhan.com, HaoKiet.com, DanhTai.com, DanhSi.com, CaoNhan.com, GiacGia.com, ChanNhan.com

Bidanh.com có 2 từ 

Ví dụ: HoaiNam.bidanh.com

Giá: 10000 zot.vn

Chỉ cấp cho những người có DanhHieu.com tiếng Việt

Bidanh.com có 3 từ 

Ví dụ: NguyenHoaiNam.bidanh.com

Giá: 5000 zot.vn

Chỉ cấp cho những người có DanhHieu.com tiếng Việt

Bidanh.com có 4 từ trở lên

Ví dụ: NguyenHoaiNamGL.bidanh.com

Giá: 1000 zot.vn

Chỉ cấp cho những người có DanhHieu.com

Những tên miền không phải là Ename pro

Bất cứ ai có Ename.vn đều có thể mua thêm các tên sau và được tùy chọn: trỏ, direct về một trong hai Ename.vn hoặc tentuoi.com

Bidanh.com

Nacdanh.com

tenthat.com

tenquy.com

tenphu.com

tenkhac.com

tenhiem.com

tenxinh.com